Våra kompetenser

  • Spårsvetsare
  • Växelbyggare
  • Signaltekniker
  • SISÄ
  • Bantekniker
  • Elarbetsansvarig lågspänning
  • Elarbetsansvarig maskin
  • TSM, SoS-ledare, tågvarnare
  • Förare hjullastare, traktorgrävare och runtomsvängande grävmaskin


All personal innehar JTF, TRI av minst kategori 19 samt BASTAB.

Utbildade spårsvetsare, ban- och signaltekniker

Svetsning

Våra spårsvetsare är utbildade inom termitsvetsning, påläggning av korsningar och stödräler, påläggning av tungor i fält, formsvets, växelbyggnation och växelrevision.

Inom termitsvetsning har vi certifikat på SKV, PLA, SoWoS och HPW. Svetsarna innehar norskt svetsarnummer. Vi svetsar också Gatu 56. Företaget är certifierat enligt ISO 3834-2:2005.

Signalbolaget är certifierat enligt ISO 3834- 2:2005 samt Trans Q.

Ban- och signaltekniker

Våra bantekniker är även utbildade inom växelbyggnation och växelrevision.

Signaltenikerna har genomgått BSG1 och BSG2. Viss personal har också utbildats i stlv 65 och 85. Viss personal har även ställverk 95.


Miljöanpassade fordon

Vi har utbildad personal som får framföra 4-hjuligt fordon på perrong. Detta är ett krav vid snöröjning av perrong.

Samtliga av Signalbolagets fordon är miljöanpassade och innehar komplett miljödokumentation.

Kontakta oss idag för att veta mer!